Make your own free website on Tripod.com

v-logo.gif (56820 bytes)

INTERCOOLER

อินเตอร์คูลเลอร์ หรือ อาฟเตอร์คูลเลอร์ หรือ ชาร์จคูลเลอร์ นั้นมีอยู่ด้วยกัน 2 แบบคือ แบบแลกเปลี่ยนความร้อนด้วยอากาศ และ แบบแลกเปลี่ยนความร้อนด้วยของเหลว ซึ่งหลักการทำงานของทั้งสองแบบนี้คือ ลดอุณหภูมิและเพิ่มความหนาแน่นของอากาศที่มีการอัดตัว หรือ อากาศที่มีอุณหภูมิสูงเมื่อผ่านเทอร์โบหรือซูเปอร์ชาร์จก่อนที่จะเข้าสู่ท่อร่วมไอดี ซึ่งเมื่ออุณหภูมิของไอดีลดลง ความหนาแน่นของไอดีมากขึ้น แรงม้าที่ได้จากการเผาไหม้ก็จะมากขึ้นตามไปด้วย แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับพื้นผิวของตัวอินเตอร์คูลเลอร์ที่รับอากาศ , จำนวนครีบ , การออกแบบ และการติดตั้งตัวอินเตอร์คูลเลอร์ด้วย

อินเตอร์คูลเลอร์

 

ชนิดของอินเตอร์คูลเลอร์

1. แบบแลกเปลี่ยนความร้อนด้วยอากาศ ซึ่งอินเตอร์คูลเลอร์ยังสามารถแบ่งได้เป็นอีก 2 ชนิด คือ

ก. แบบแท่งและแผ่น อินเตอร์คูลเลอร์แบบนี้ผลิตขึ้นโดยใช้แผ่นอลูมิเนียมบางๆมาทำการพับและเชื่อมต่อกับแท่งอลูมิเนียม รูปแบบของอินเตอร์คูลเลอร์แบบนี้ค่อนข้างจะเทอะทะ แต่แข็งแรง และใช้ได้ดีกับเครื่องที่มีการบูสท์สูงๆ

ข. แบบท่อเชื่อม เป็นการผลิตจากการนำท่ออลูมิเนียมมาทำการเชื่อมต่อกันน้ำหนังจึงเบากว่าแบบแท่งและแผ่น แต่ทนการรับบูสท์ได้น้อยกว่าแบบแท่งและแผ่น ส่วนด้านประสิทธิภาพจะเท่ากันกับแบบแท่งและแผ่น แต่เนื่องจากน้ำหนักที่เบากว่าจึงเป็นที่นิยมใช้สำหรับรถที่ใช้ในการแข่งขัน

2. แบบแลกเปลี่ยนความร้อนด้วยของเหลว ซึ่งอาจเรียกอีกชื่อนึงว่า อาฟเตอร์คูลเลอร์ ซึ่งมีหลักการทำงานคือ อาศัยน้ำหล่อเย็นของระบบเครื่องยนต์มาทำการหมุนเวียนผ่านอินเตอร์คูลเลอร์เพื่อระบายความร้อนของไอดีที่ผ่านเข้ามา แต่สำหรับเครื่องยนต์ที่มีสมรรถนะสูงๆแล้ว อินเตอร์คูลเลอร์แบบนี้จะมีหลักการทำงานที่แตกต่างออกไปคือ ระบบน้ำหล่อเย็นจะเป็นระบบปิด ซึ่งจะไม่ใช้น้ำจากระบบหล่อเย็นของเครื่องยนต์ แต่จะเป็นระบบน้ำที่หมุนเวียนอยู่ภายในตัวอินเตอร์คูลเลอรเท่านั้น

carhood.gif (2820 bytes)

คลิ๊กที่รูปเพื่อกลับสู่หน้าModify