Make your own free website on Tripod.com

v-logo.gif (56820 bytes)

SUPERCHARGER

ซูเปอร์ชาร์จเจอร์ คือ อุปกรณ์ที่สามารถดูดอัดเพื่อเพิ่มปริมาณอากาศ หรือ ส่วนผสมของน้ำมันกับอากาศให้เข้าไปเผาไหม้ได้มากขึ้น ชนิดของซูเปอร์ชาร์จเจอร์ มีอยู่หลายแบบ

1. แบบ Centrifugal มีหลักการทำงานเหมือนกับเทอร์โบ คือ ดูดอัดอากาศเข้ามาโดยอาศัยการปั่นของใบพัดที่ติดอยู่บนแกนที่หมุนด้วยความเร็วสูง แต่ที่แตกต่างจากเทอร์โบก็คือ เทอร์โบนั้นอาศัยไอเสียเพื่อไปปั่นใบเทอร์ไบน์ แต่ซูเปอร์ชาร์จเจอร์อาศัยแรงหมุนที่มาจากสายพานที่ต่อมาจากแครงค์ชาฟท์หรือเพลาข้อเหวี่ยง ซูปเปอร์ชาร์จแบบนี้ยังมีใช้กันอยู่และเป็นที่นิยมพอสมควร

supercharger

 

2. แบบ Roots 2-Lobe หรือ 3-Lobe ซุปเปอร์ชาร์จเจอร์แบบนี้เป็นที่นิยมกันมาก ซูเปอร์ชาร์จเจอร์แบบนี้จะมี 2 แกน บนแกนแต่ละตัวจะมี Lobe ตลอดความยาวของแกน แต่ละแกนจะมีลักษณะเหมือนขบกันอยู่แต่จะมีช่องว่าง และแกนทั้งสองแกนนี้จะหมุนไปในทิศทางตรงข้ามกัน โดยช่องว่างระหว่างแกนจะเป็นที่สำหรับให้อากาศไหลผ่านเข้าไป

supercharger                supercharger

 

3. แบบ Vane ซุเปอร์ชาร์จเจอร์แบบนี้จะประกอบไปด้วยใบพัดแบบกลมที่ใบของมันสามารถยืด-หดไดเมื่อมีการหมุนอยู่ในโข่งแบบกลม โดยที่แกนของใบพัดจะไม่ติดตั้ง ณ จุดศูนย์กลางของโข่งกลม แต่แกนจะอยู่เอียงไปด้านใดด้านหนึ่ง หรือเรียกอีกอย่างว่าแกนเยื้อง เมื่อแกนหมุนถึงจุดบนสุด อากาศจะไหลเข้ามาในช่องว่างที่อยู่ระหว่างใบ เมื่อหมุนลงมาอีกช่องที่มีขนาดเล็กลงเนื่องจากใบหดเข้า อากาศก็จะถูกบีบให้อยู่ในช่องที่เล็กลง และเป็นอย่างนี้ในช่องถัดไป จนกระทั่งไหลผ่านเข้าไปเผาไหม้ ซูเปอร์ชาร์จแบบนี้คือต้นแบบของเครื่องโรตารี่ในปัจจุบัน

supercharger

 

4. แบบ Lysholm Screw ซูเปอร์ชาร์จเจอร์แบบนี้มีลักษณะเหมือนกับแบบ Roots บวกกับ Vane แต่ละแกนจะมี Lobe มากกว่า 3 หน่อ

supercharger

 

5. แบบ Axial Flow สร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยปี ค.ศ. 1950 - 1960 ซูเปอร์ชาร์จเจอร์แบบนี้จะมีใบพัดอยู่ติดกับอกน ซึ่งจะหมุนด้วยความเร็วสูง เพื่อดูดเอาอากาศเข้ามา

supercharger

 

6. แบบ Wankel Rotary ซึ่งก็คือเครื่องโรตารี่นั่นเอง การทำงานก็จะอาศัยตัวโรเตอร์ที่มีลักษณะสามเหลี่ยมติดตั้งอยู่บนแกนหมุน การทำงานก็จะเหมือนกับแบบ Vane เพียงแต่จะไม่มีใบพัดที่หดเข้า-ออกได้

supercharger

 

7. แบบ Half Turbo Half Supercharger แบบนี้จะอาศัยข้อดีของซูเปอร์ชาร์จเจอร์ และ เทอร์โบ เอามาผสมกัน หลักการทำงานของซูเปอร์ชาร์จแบบนี้ก็คือ เมื่อมีบูสท์ คลัชท์จะทำงาน โดยการไปจับเกียร์ซึ่งต่ออยู่กับแกนหมุนใบพัดของโข่งไอดี ทำให้โข่งไอดีดูดอัดอากาศเข้ามา

carhood.gif (2820 bytes)

คลิ๊กที่รูปเพื่อกลับสู่หน้าModify